Minnesota Department of Labor and Industry Orange bar
Minnesota Department of Labor and Industry Powered by google

Labor Standards -- Somali (Af Soomaali) translations of DLI documents

Some of the Department of Labor and Industry's documents have been translated into Somali (Af Soomaali).

Somali/Af Soomaali translations
Labor Standards La Soco Xaquuqdaada Know your rights
OSHA Xaq waxaad u leedahay in meesha a ad ka shaqeyneysaa ahaato mid nabadgelyo iyo caafimaad leh Employee rights
Poster Ammaanka iyo Caafimadka Shaqada Safety and health on the job
Poster Caddadyada mushaarka u hooseeya Minimum wage rate
Poster Magadhowga shaqaalaha Workers' compensation
Poster Shaqo la'aan? Unemployed?
Workers' compensation Xaashida xogta shaqaalaha ee qaabka magdhowga shaqaalaha Minnesota Minnesota workers' compensation employee information sheet
DLI home page | Directions and maps | News and media | Website disclaimer