Skip to main content

For information about Frontline Worker Pay visit frontlinepay.mn.gov.

Some of the Department of Labor and Industry's documents have been translated into Somali (Af Soomaali).

Adeega turjumaada luuqada ayaa laguu heli karaa

Haddii loo baahdo, hay'addeenu waxay heli kartaa adeegyada turjubaanka luuqada oo bilaash ah oo loogu talagalay dadka ku hadla Ingiriisiga kooban. Nala soo xiriir waxaanu kula xiriirin doonaa turjubaan.


Somali/Af Soomaali translations

Apprenticeship

COVID-19

Fiidiyowyo (videos)

Labor Standards

Minnesota OSHA Compliance

Workers' Compensation Division